top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vám poskytuje podrobnosti o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím vašeho používání našich stránekwww.evaccessoriesireland.com.

 

 

 

Kontaktní údaje

 

Naše úplné podrobnosti jsou:

 

E Vehicle Accessories Ireland Ltd

 

13 Old Mill Road, Ballinasloe, Irsko H53RK22

 

info@evaccessoriesireland.com

 

Je velmi důležité, aby informace, které o vás víme, byly aktuální a přesné. Pokud se vaše osobní údaje změní, dejte nám prosím vědět e-mailem na adresu info@evaccessoriesireland.com

 

 

Jaké údaje o vás shromažďujeme, za jakým účelem a na jakém základě je zpracováváme

 

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které umožňují identifikaci jednotlivce. Nezahrnuje anonymizovaná data.

 

Můžeme o vás zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 

Komunikační data

to zahrnuje veškerou komunikaci, kterou nám zašlete, ať už prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, prostřednictvím e-mailu, textové zprávy, zpráv na sociálních sítích, zveřejňování na sociálních sítích nebo jakékoli jiné komunikace, kterou nám zašlete. Tyto údaje zpracováváme za účelem komunikace s vámi, za účelem vedení záznamů a stanovení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Naším zákonným důvodem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, kterými jsou v tomto případě odpovědi na nám zaslaná sdělení, vedení záznamů a stanovení, uplatňování nebo obhajoba právních nároků.

 

Údaje o zákaznících

která zahrnuje údaje týkající se jakýchkoli nákupů zboží a/nebo služeb, jako je vaše jméno, titul, fakturační adresa, e-mailová adresa pro doručení, telefonní číslo, kontaktní údaje, údaje o nákupu a údaje o vaší kartě. Tyto údaje zpracováváme za účelem dodání zboží a/nebo služeb, které jste zakoupili, a za účelem vedení záznamů o těchto transakcích. Naším zákonným důvodem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy.

 

Uživatelská data

to zahrnuje údaje o tom, jak používáte naše webové stránky a jakékoli online služby, spolu s údaji, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo prostřednictvím jiných online služeb. Tyto údaje zpracováváme, abychom provozovali naše webové stránky a zajistili, že vám bude poskytnut relevantní obsah, abychom zajistili bezpečnost našich webových stránek, abychom udržovali zálohy našich webových stránek a/nebo databází a abychom umožnili publikování a správu našich webových stránek, dalších online služeb a podnikání. Naším zákonným důvodem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, které nám v tomto případě umožňují správně spravovat naše webové stránky a naše podnikání.

 

Technické údaje 

to zahrnuje údaje o vašem používání našich webových stránek a online služeb, jako je vaše IP adresa, vaše přihlašovací údaje, podrobnosti o vašem prohlížeči, délka návštěvy stránek na našem webu, zobrazení stránek a navigační cesty, podrobnosti o tom, kolikrát používáte naše webové stránky, nastavení časového pásma a další technologie na zařízeních, která používáte k přístupu na naše webové stránky. Zdrojem těchto dat je náš analytický sledovací systém. Tyto údaje zpracováváme k analýze vašeho používání našich webových stránek a dalších online služeb, ke správě a ochraně našeho podnikání a webových stránek, k poskytování relevantního obsahu a reklam a k pochopení účinnosti naší reklamy. Naším zákonným důvodem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, které nám v tomto případě umožňují řádnou správu našich webových stránek a našeho podnikání a rozvoj našeho podnikání a rozhodování o naší marketingové strategii.

 

Marketingová data

zahrnuje údaje o vašich preferencích při přijímání marketingu od našich třetích stran a od nás a vaše komunikační preference. Tyto údaje zpracováváme, abychom vám umožnili účastnit se našich propagačních akcí, jako jsou soutěže, slosování o ceny a bezplatné dárky, abychom vám mohli poskytovat relevantní obsah webových stránek a reklamy a měřit nebo porozumět účinnosti této reklamy. Naším zákonným základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, kterými je v tomto případě studovat, jak zákazníci používají naše produkty/služby, rozvíjet je, rozvíjet naše podnikání a rozhodovat o naší marketingové strategii.

 

Můžeme použít zákaznická data, uživatelská data, technická data a marketingová data k tomu, abychom vám doručili relevantní obsah webových stránek a reklamy (včetně reklam na Facebooku nebo jiných zobrazovaných reklam) a abychom změřili nebo porozuměli účinnosti reklamy, kterou vám poskytujeme. Naším zákonným důvodem pro toto zpracování jsou oprávněné zájmy, kterými je růst našeho podnikání. Tyto údaje můžeme také použít k zasílání dalších marketingových sdělení. Naším zákonným důvodem pro toto zpracování je buď souhlas, nebo oprávněné zájmy (zejména růst našeho podnikání).

 

 

Citlivá data

Neshromažďujeme o vás žádné citlivé údaje. Citlivé údaje se týkají údajů, které zahrnují podrobnosti o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdraví a genetické a biometrické údaje. Neshromažďujeme žádné informace o odsouzeních a trestných činech.

 

Pokud jsme povinni shromažďovat osobní údaje ze zákona nebo pokud nám podle podmínek smlouvy mezi vámi a námi neposkytnete tyto údaje na požádání, nemusíme být schopni smlouvu splnit (například dodat zboží nebo služby tobě). Pokud nám požadované údaje neposkytnete, možná budeme muset zrušit produkt nebo službu, kterou jste si objednali, ale pokud tak učiníme, upozorníme vás na to.

 

Vaše osobní údaje použijeme pouze k účelu, pro který byly shromážděny, nebo k přiměřeně kompatibilnímu účelu, pokud je to nutné. Pro více informací nám prosím napište na info@evaccessoriesireland.com. V případě, že budeme potřebovat použít vaše údaje pro nesouvisející nový účel, dáme vám vědět a vysvětlíme vám právní důvody zpracování.

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon.

 

Neprovádíme automatizované rozhodování ani žádný typ automatizovaného profilování.

 

Marketingová komunikace

Naším zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení je buď váš souhlas, nebo naše oprávněné zájmy (zejména růst našeho podnikání).

 

Podle Nařízení o ochraně soukromí a elektronické komunikaci vám od nás můžeme zasílat marketingová sdělení, pokud (i) jste provedli nákup nebo jste nás požádali o informace o našem zboží nebo službách nebo (ii) souhlasili s přijímáním marketingových sdělení a v každém případě od té doby se neodhlásili z přijímání takových sdělení. Podle těchto předpisů, pokud jste společnost s ručením omezeným, vám můžeme zasílat marketingové e-maily bez vašeho souhlasu. Stále se však můžete kdykoli odhlásit z přijímání marketingových e-mailů.

 

Než budeme vaše osobní údaje sdílet s jakoukoli třetí stranou pro jejich vlastní marketingové účely, získáme váš výslovný souhlas.

 

Můžete požádat třetí strany nebo nás, abychom vám kdykoli přestali zasílat marketingové zprávy, a to pomocí odkazů pro odhlášení v jakékoli marketingové zprávě, která vám byla zaslána, NEBO nám můžete kdykoli zaslat e-mail na adresu info@evaccessoriesireland.com.

 

Pokud se odhlásíte ze zasílání marketingových sdělení, toto odhlášení se nevztahuje na osobní údaje poskytnuté v důsledku jiných transakcí, jako jsou nákupy, registrace záruky atd.

 

Zveřejnění vašich osobních údajů

Možná budeme muset vaše osobní údaje sdílet s níže uvedenými stranami:

 

Poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby správy IT a systémů.

Profesionální poradci včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojistitelů

Vládní orgány, které po nás vyžadují hlášení činností zpracování.

Třetí strany, kterým prodáváme, převádíme nebo spojujeme části našeho podnikání nebo našich aktiv.

Požadujeme, aby všechny třetí strany, kterým vaše údaje předáváme, respektovaly zabezpečení vašich osobních údajů a nakládaly s nimi v souladu se zákonem. Těmto třetím stranám umožňujeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro stanovené účely a v souladu s našimi pokyny.

 

Bezpečnost dat

Zavedli jsme bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě, použití, změně, zveřejnění nebo přístupu k vašim osobním údajům bez oprávnění. Také umožňujeme přístup k vašim osobním údajům pouze těm zaměstnancům a partnerům, kteří mají obchodní potřebu takové údaje znát. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze na základě našich pokynů a musí o nich zachovávat mlčenlivost.

 

Máme zavedené postupy, jak se vypořádat s jakýmkoli podezřením na porušení ochrany osobních údajů, a upozorníme vás a jakýkoli příslušný regulační orgán o porušení, bude-li to ze zákona vyžadováno.

 

Uchovávání dat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů, pro které jsme je shromáždili, včetně splnění jakýchkoli právních, účetních nebo ohlašovacích požadavků.

 

Při rozhodování, jaká je správná doba pro uchování údajů, bereme v úvahu jejich množství, povahu a citlivost, potenciální riziko újmy v důsledku neoprávněného použití nebo zveřejnění, účely zpracování, pokud jich lze dosáhnout jinými prostředky a právními požadavky.

 

Pro daňové účely zákon vyžaduje, abychom uchovávali nezbytné informace o našich zákaznících (včetně kontaktních, identifikačních, finančních a transakčních údajů) po dobu šesti let poté, co přestanou být zákazníky.

 

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat pro výzkumné nebo statistické účely, v takovém případě můžeme tyto informace používat po neomezenou dobu bez dalšího upozornění.

 

Vaše zákonná práva

Podle zákonů o ochraně osobních údajů máte práva ke svým osobním údajům, která zahrnují právo požadovat přístup, opravu, výmaz, omezení, přenos, vznést námitku proti zpracování, přenositelnost údajů a (pokud je zákonným důvodem zpracování souhlas) odvolat souhlas.

 

Více o těchto právech najdete na:

 

https://www.dataprotection.ie/docs/GDPR-Overview/k/1623.htm

 

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, zašlete nám prosím e-mail na adresu info@evaccessoriesireland.com

 

Za přístup k vašim osobním údajům (nebo za uplatnění jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit poplatek. Můžeme vám však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nepřiměřená, nebo pokud za těchto okolností odmítneme vaší žádosti vyhovět.

 

Možná si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši identitu a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo na uplatnění jakýchkoli vašich dalších práv). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajišťuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat s žádostí o další informace týkající se vaší žádosti, abychom urychlili naši odpověď.

 

Na všechny oprávněné požadavky se snažíme reagovat do jednoho měsíce. Někdy nám to může trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste podali několik žádostí. V takovém případě vás budeme informovat.

 

Pokud nejste spokojeni s jakýmkoliv aspektem toho, jak shromažďujeme a používáme vaše údaje, máte právo podat stížnost na https://www.dataprotection.ie. Byli bychom vám vděční, kdybyste nás v případě stížnosti nejprve kontaktovali, abychom se ji mohli pokusit vyřešit za vás.

 

Odkazy třetích stran

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky, zásuvné moduly a aplikace třetích stran. Kliknutí na tyto odkazy nebo povolení těchto připojení může umožnit třetím stranám shromažďovat nebo sdílet údaje o vás. Tyto webové stránky třetích stran nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů na každé webové stránce, kterou navštívíte.

 

Soubory cookie

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče nebo aby vás upozornil, když webové stránky nastaví soubory cookie nebo k nim přistupují. Pokud zakážete nebo odmítnete soubory cookie, vezměte prosím na vědomí, že některé části tohoto webu se mohou stát nedostupnými nebo nemusí správně fungovat.

bottom of page